דוד כחלון, עו''ד

בעלים
ד. כחלון ושות', משרד עורכי-דין

דוד כחלון - עו"ד

שנת לידה: יליד 1957.

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים (.B.A), האוניברסיטה העברית בירושלים  (1984); תואר ראשון במשפטים (LL.B.), האוניברסיטה העברית בירושלים (1985). רישיון לעריכת דין משנת 1987.

נושאי עיסוק עיקריים: עוסק בייעוץ משפטי שוטף לתאגידים ורשויות מקומיות, מקרקעין, רישוי עסקים, תכנון ובניה, משפט מנהלי, ומשפט אזרחי-מסחרי.

בעל מומחיות מיוחדת בהליכי הפקעה ותפיסת מקרקעין, לרבות במגזרים בעלי רגישות גבוהה, ניהול מו"מ, הגשת תביעות לפינוי וסילוק יד, הליכי הפקעה ותפיסת מקרקעין ותשלום פיצויים, לרבות פיצויי הפקעה, פיצויים בגין פגיעת תוכנית, בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ופקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943, בפני ועדות מקומיות, ועדות ערר, בתי משפט מחוזיים ובכלל זה מנהליים ובית המשפט העליון וכיוצ"ב.

עורך דין כחלון נטל בעבר חלק פעיל בדיונים המתקיימים בוועדות הכנסת, משרדי הממשלה וגופים כלכליים אחרים, לרבות רשות המיסים, משרד התחבורה וועדות הכלכלה והכספים של הכנסת, בכל הקשור לניסוח ולתיקון הוראות חוק ותקנות בנושאי תחבורה ובנושא הפקעות מקרקעין, לרבות ובכלל זה היה שותף בצוות היגוי לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, בראשותה של עו"ד שרית דנה, מי שכיהנה כסגן היועץ המשפטי לממשלה.