צפריר כהן

מנכ"ל ובעלים - קבוצת אשד
אשד ניהול והנדסה בע"מ